ETAPES EDUCATIVES

ETAPES

Fomentem la curiositat i el gust per aprendre

Diferents modalitats d’escolarització
· Educació especial
· Escolaritat compartida
· Escolaritat inclusiva

Adaptació curricular significativa.

Etapes Educatives

Grups reduïts i flexibles

01

Infantil

dels 3 als 5 anys

02

Primària

dels 6 als 12 anys

03

Secundària

dels 16 als 21 anys