LA NOSTRA ESCOLA

Creixent ensenyant

L’Escola Pedralbes és un Centre concertat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, on creiem fermament que l’educació és un procés permanent.

Desde l’any 1944, no hem deixat de fomentar en els nostres alumnes, la curiositat i el gust per aprendre. Ens il·lusiona fer bé la nostra feina perquè entenem que aquest és el millor camí per  asolir el nostre objectiu: afavorir al màxim el desenvolupament biopsicosocial de cada alumne.

Potenciem les seves capacitats cognitives i els hi proporcionem estratègies per assolir la seva autonomia i relació amb l’entorn.

Qui som

L’Escola Pedralbes és un Centre concertat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, on creiem fermament que l’educació és un procés permanent.

Desde l’any 1944, no hem deixat de fomentar en els nostres alumnes, la curiositat i el gust per aprendre. Ens il·lusiona fer bé la nostra feina perquè entenem que aquest és el millor camí per  asolir el nostre objectiu: afavorir al màxim el desenvolupament biopsicosocial de cada alumne.

Potenciem les seves capacitats cognitives i els hi proporcionem estratègies per assolir la seva autonomia i relació amb l’entorn.

Equip Pedagògic

Compta amb un equip multidisciplinar de mestres i especialistes

1

  • Directora

5

  • Mestres Tutores

1

  • Psicòloga

3

  • Mestres Educadores

5

  • Monitores d'esbarjo

1

  • Treballadora Social

1

  • Fisioterapeuta

9

  • Monitores de menjador

1

  • Coord. Pedagògica

1

  • Logopeda

Atenem a infants i joves de 3 a 20 anys. Considerem els nostres alumnes en la seva globalitat, tenint presents les seves capacitats i necessitats individuals. En conseqüència personalitzem els continguts curriculars.

Ens definim com una escola inclusiva i oberta on les noves tecnologies tenen un paper rellevant  en el nostre projecte educatiu,  ja que considerem que són unes eines imprescindibles per treballar tots els aspectes comunicatius, d’aprenentatge i d’autonomia.

Les nostres aules tenen connexió a Internet, i les TIC estan presents en la programació general d’aula.

El nostre equip es manté en un procés de contínua formació. Al mateix temps no dubtem en demanar assesorament a professionals externs, ONCE, CREDAC, SEEM…

Considerem que el binomi escola família ha d’esdevenir l’eix on es fonamenti el procés evolutiu de l’alumne. La família adquireix un paper molt important que es resumeix en la Carta de compromís. Des de l’escola assessorem i donem suport a les famílies dels nostres alumnes.

Atenem a infants i joves de 3 a 20 anys. Considerem els nostres alumnes en la seva globalitat, tenint presents les seves capacitats i necessitats individuals. En conseqüència personalitzem els continguts curriculars.

Ens definim com una escola inclusiva i oberta on les noves tecnologies tenen un paper rellevant  en el nostre projecte educatiu,  ja que considerem que són unes eines imprescindibles per treballar tots els aspectes comunicatius, d’aprenentatge i d’autonomia.

Les nostres aules tenen connexió a Internet, i les TIC estan presents en la programació general d’aula.

El nostre equip es manté en un procés de contínua formació. Al mateix temps no dubtem en demanar assesorament a professionals externs, ONCE, CREDAC, SEEM…

Considerem que el binomi escola família ha d’esdevenir l’eix on es fonamenti el procés evolutiu de l’alumne. La família adquireix un paper molt important que es resumeix en la Carta de compromís. Des de l’escola assessorem i donem suport a les famílies dels nostres alumnes.