METODOLOGIA

ABP

L’Aprenentatge basat en el treball per projectes és una metodologia didàctica que consisteix en la formulació d’una o més preguntes que parteixen de l’interès i de les necessitats del coneixement dels alumnes. La resposta és el fruit  d’un procés de recerca i d’ensenyament-aprenentatge.És una metodologia que fomenta el treball cooperatiu, la participació dels alumnes, l’aprenentatge significatiu i la creativitat. A més, vetlla per les diferents capacitats dels alumnes adaptant els continguts als diferents ritmes d’aprenentatge que presenten cada alumne.