Dinàmica del nostre projecte

01.

Debat

Es fa un debat per escollir els temes que creen interès als alumnes.

02.

Votació

Es fa una votació entre els alumnes dels temes escollits. D’aquí sortirà ja el projecte de curs.

03.

Mapa

Es crea un mapa conceptual o índex del treball.

04.

Recerca

Es comença a cercar informació i treballar en el tema (la conversa, comunicació no verbal, gestual…).

05.

Noves idees posades en comú

Motivar els alumnes a que surgeixin inquietuds, preguntes, idees...

06.

Avaluació

Posar en comú els aprenentatges realitzats. S’avaluarà mitjançant els indicadors d’assoliment d’objectius al llarg de tot el curs.