SORTIDES

Un no parar d'aventures

Des de l’inici de curs hi ha un conjunt d’activitats programades que ajuden a complementar el treball d’aula. Aquestes  poden estar sotmeses a canvis en funció dels objectius del curs o de les necessitats dels grups.

Es participarà en activitats culturals (música, teatre,….), 

Activitats que ajuden a millorar el factor lúdic i psicomotriu de l’alumne: ludoteca Petit Drac, Joc  Viu, … 

Activitats dinamitzadores com la Festa dels sentits, Dia de la discapacitat, …

A través del PAE (programa d’activitats educatives), escollim les activitats que més s’apropin a l’alumnat i el seu entorn, oferint una visió més àmplia i  relacionada amb el projecte que s’està treballant a les aules.

Activitats de caire esportiu: escalada, Padel..